FRA - Règlement spécifique: Ednine Beach Challenge

Specifiek reglement: Ednine Beach Challenge

Categorieën
Er zijn 3 categorieën:
           
    Elite: renners met een geldig UCI licentienummer
    Scratch: geboren na 31.12.1978
    Masters: geboorte jaar 1978 of vroeger

Deelnemen aan de 21 km kan vanaf 13 jaar.
Deelnemen aan de 42 km kan vanaf 15 jaar.

Startprocedure
De startbox zal geïnstalleerd worden op het strand, ter hoogte van het openluchtzwembad te Oostduinkerke Bad en zal geopend worden om 9u40.
 
Er zijn 3 startboxen voorzien:
In startbox 1 starten Eliterenners Nr. 701 tem 725
In startbox 2 starten heren 44km met licentie (nr vanaf 730), vrouwen en de deelnemers aan de combi: “King of the Beach” 
In startbox 3 starten al de andere deelnemers.
IEDEREEN betreed de startbox langs de zijkant, doorheen de voorziene poorten. Dit is verplicht voor de registratie van je nummer!
Alle afstanden starten samen om 10u00. De wedstrijd wordt gestaakt om 13u00.
       
Wanneer een deelnemer naast de startbox start, zal deze uit de uitslag geschrapt worden.
Deelnemers die een valse start veroorzaken, zullen gediskwalificeerd worden.

Materiaal
Enkel mountainbike fietsen zijn toegelaten, 26 of 29 inch.

Indien men wenst deel te nemen met een tandem moet dit op voorhand doorgegeven worden aan de organisatie via een mail aan info@sandmanevents.be
Deelnemers met een tandem zullen niet opgenomen worden in de uitslag.

Elektrische fietsen en gebogen Ossekop-sturen zijn verboden!

GeenEbike  GeenOssekopstuur

Alle deelnemers moeten een fietshelm dragen tijdens de wedstrijd. Deelnemers die zich zonder helm aanmelden aan de startbox, zullen de toegang geweigerd worden. Als men alsnog meefietst zonder fietshelm, zal de organisatie de deelnemer in kwestie uit koers nemen.

Het stuurnummer moet duidelijk zichtbaar vooraan aan het stuur bevestigd worden. Wanneer het stuurnummer vooraan niet zichtbaar is, zal de deelnemer niet opgenomen worden in het eindklassement.

Het is verboden om zich tijdens de wedstrijd te laten voorttrekken door een andere deelnemer of om aan een gemotoriseerd voertuig te hangen. Dergelijke actie zal bestraft worden met een diskwalificatie. Ook het “draften” achter één of ander gemotoriseerd voertuig, ook E-bikes, zal leiden tot diskwalificatie!

Podium en prijsuitreiking
Er zijn huldigingen voorzien voor de 1ste 3 Heren Scratch/Master en de 1ste 3 Dames Scratch/Master voor de 22 en 44 km.

Er is een prijzenpot voorzien van €695, enkel voor de Elite deelnemers aan de 44km, volgens onderstaande verdeling.

Heren Elite 44km:          Dames Elite 44km:
1ste: 140€                    1ste: 50€
2de: 115€                     2de: 40€
3de: 100€                     3de: 30€
4de: 90€
5de: 80€
6 tem 10: 10€

Uitslagen en foto's
De voorlopige uitslag zal op de wedstrijddag direct terug te vinden zijn op www.sandmanevents.be
Tot en met de dinsdag volgend op de wedstrijd kunnen klachten tegen de uitslag gemeld worden op info@sandmanevents.be
Vanaf de donderdag volgend op de wedstrijddag zal de definitieve uitslag online staan.

Door deelname aan de Ednine Beachchallenge Koksijde verklaart de deelnemer zich akkoord met een eventueel gebruik van zijn/haar foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

Verzekering
Alle deelnemers zijn verzekerd bij Callant Verzekeringen volgens onderstaande tabel.
Bij vragen over de verzekering of voor hulp bij het invullen van de verzekeringsformulieren, kan men terecht bij een afgevaardigde van Verzekeringen Callant.
Kantoor Oostkamp: Kapellestraat 113, 8020 Oostkamp, Tel: 050/34.33.23
De aangifte van een ongeval moet binnen de 24 uur na de wedstrijd gebeuren bij dit kantoor.
De organisatie kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele opgelopen schade/diefstal aan kledij, helm of fiets.

Verzekerde waarborgen               AIG
Overlijden na ongeval                  €7500
Blijvende invaliditeit                   €15000
Medische kosten                         €1250
Tijdelijke ongeschiktheid als        €6/dag
gevolg van een ongeval*