de-peerdevisscher

TRIATHLON DE PEERDEVISSCHER

Drafting triathlon op de kwart-afstand (1000m zwemmen, 40km fietsen, 10km lopen) rond Golf Ter Hille in Oostduinkerke. Start op zondag 31 mei 2020 (Pinksteren) om 14u aan de Dijk in Wulpen.

CHECK OP FACEBOOK

Het zwemmen van Triathlon De Peerdevisscher gaat door in het kanaal Nieuwpoort – Duinkerke. De deelnemers verlaten het water ter hoogte van de Florizoonebrug. Ze fietsen daarna 3 rondes, het parcours ligt in het landelijke Wulpen waar de wind een bepalende factor kan spelen. Tijdens het lopen moeten de atleten eerst een aanlooplus maken van de Florizoonebrug tot aan The Wave, daarna volgen 2 rondes rond het terrein Golf Ter Hille.

INSCHRIJVEN

1. Hoe er geraken - bereikbaarheid - parkeren

Secretariaat:
Het wedstrijdsecretariaat zal zich bevinden in The Wave, Hazebeekstraat 13, Oostduinkerke. Dit is vlak naast de atletenparking. (Best te bereiken via de E40 Afrit 2 Oostduinkerke)

Parking:
De atletenparking bevindt zich thv sporthal Oostduinkerke (Hazebeekstraat 11), waar de kleedkamers en douches voorzien zijn. Dit is vlakbij de finish aan The Wave.

2. Programma, tijdsschema en reglement

11u00 – 13u00: Opening wedstrijdsecretariaat (The Wave)
14u00: Start eerste wave, volgende waves starten telkens met 3
 minuten tussen.

Wave 1: 14u00: Elite Dames, Dames -40 en Dames +40
Wave 2: 14u03: Elite Heren en Heren -40
Wave 3: 14u06: Heren -40 en Heren +40
Wave 4: 14u09: Trio’s

18u00: Einde wedstrijd
19u00: Einde bewaking fietsen wisselzone

 

Wedstrijdreglement

Gelieve dit wedstrijdreglement grondig door te nemen, elke deelnemer wordt geacht dit te kennen en op te volgen.

De wedstrijdleider waakt over de geest van de organisatie, de hoofdscheidsrechter is verantwoordelijk voor het toepassen van het wedstrijdreglement.
Over zaken die niet expliciet voorzien zijn in het reglement beslist de wedstrijdleider als het over organisatorische zaken gaat en de hoofdscheidsrechter als het over sportieve zaken gaat.
Indien de wedstrijd omwille van overmacht niet kan doorgaan, kan de organisator niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
De organisatie behoudt zich het recht om tot op de dag van de wedstrijd het parcours te wijzigen omwille van veiligheidsredenen of onvoorziene omstandigheden.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na het wedstrijdgebeuren.
Door deelname verklaart u zich akkoord met het eventueel doorgeven van persoonlijke gegevens aan betrokken partijen. Ook gaat u akkoord met het eventuele gebruik van uw foto en/of filmmateriaal voor promotionele doeleinden van de organisator zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

Aanmelding op wedstrijddag :

Elke deelnemer moet zich aanmelden in het wedstrijdsecretariaat.
Dit is gevestigd in The Wave, Hazebeekstraat 13, Oostduinkerke thv de aankomst zone.
Na controle van uw gegevens ontvangt u alle benodigde wedstrijdmateriaal: rugnummer , stickers voor fiets en helm, chip en een goodiebag.
Mindervalide atleten geven op voorhand, via mail naar info@sandmanevents.be, de gegevens van min. 2 begeleiders door. Deze begeleiders staan in voor de hulp in/uit het water en de wisselzone . Op het loopparcours wordt slechts 1 begeleider toegelaten.

De wedstrijd

De Peerdevisscher Triathlon is een stayer of drafting wedstrijd, over de afstanden : 1000m zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen.
Voor alle categorieën geldt het geboortejaar voor het bepalen van de categorie.
De start van de wedstrijd zal gegeven worden om 14u, daarna per 3 min een wave start.
De verdeling van de wave’s zal in de week voor de wedstrijd gecommuniceerd worden.

Zwemmen

Het zwemmen met wetsuit is verplicht bij watertemperatuur van minder dan 16 graden en verboden bij watertemperatuur van meer dan 22 graden.
Deelnemers mogen elke stijl gebruiken om zich in het water voort te bewegen. Ze mogen watertrappelen of drijven.
Een deelnemer mag op de bodem staan of hangen aan een drijvend voorwerp. Een deelnemer mag geen gebruik maken van de bodem of een drijvend voorwerp om voordeel te halen en het gebruik van hulpmiddelen is verboden.
De organisatie zal de watertemperatuur meten daags voor de wedstrijd op het tijdstip waarop de volgende dag de wedstrijd zal gehouden worden, de gemeten watertemperatuur zal geafficheerd worden in het wedstrijdsecretariaat.
Er wordt 1 km gezwommen. Men moet de zwemproef beeindigen (uit het water) binnen de 45 minuten, zoniet mag men niet meer starten met de fietsproef.
Een deelnemer in nood zwaait met de armen boven het hoofd en roept om hulp.
Eens een deelnemer hulp heeft gekregen moet hij de wedstrijd staken, er zijn verschillende redders aanwezig.
Het dragen van het wedstrijdnummer is verboden, dit dient in de wisselzone achter te blijven en mag pas aangetrokken worden bij het wisselen naar de fietsproef.

Fietsen

Wanneer u uw fiets binnenbrengt in de wisselzone wordt deze samen met uw helm (erkende helm goedgekeurd door een officieel erkend orgaan : CE en 1078) gekeurd door de aanwezige officials.
Daar het om een stayer wedstrijd gaat zijn opzetsturen en TT-fietsen niet toegelaten.
In het fietsenpark gaat u naar de u toegewezen plaats waar u uw materiaal kan klaarzetten.
De wisselzone is enkel toegankelijk voor de atleten, laat niets rondslingeren in de wisselzone.
Uw helm moet vastgemaakt zijn en blijven vanaf dat u de fiets vast neemt in het fietsenpark bij de start van het fietsen, tot na het terugplaatsen van uw fiets op het einde van de fietsproef.
U moet uw wedstrijdnummer tijdens het fietsen duidelijk zichtbaar bevestigen op de rug dmv een heupelastiek.
Het is verboden te fietsen in het fietsenpark. U loopt met de fiets aan de hand tot een duidelijk zichtbaar referentiepunt dat het einde van het fietsenpark aanduidt.
Er moeten in totaal 40 km worden gefietst in 3 ronden.
Tijdens het fietsen houdt u zich aan de wegcode. U fietst zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg tenzij anders aangegeven en volgt de instructies op van de politie, de seingevers, de organisatoren en de officials.
U zorgt ervoor dat uw wedstrijdnummer steeds goed zichtbaar is.

Tijdens het fietsen is het een deelnemer verboden om:

 • Andere deelnemers te hinderen.
 • Te fietsen met ontbloot bovenlichaam.
 • Te stayeren achter een voertuig.
 • Stayeren tussen dames en heren.

Stayerzone tussen dames en heren: 3m (zijwaarts) op 10m (achterwaarts)

Het is aan de officials om te oordelen of de triatleet al dan niet bewust en in welke mate een overtreding begaat en hieraan een passende sanctie toe te kennen.

Penaltybox

In de wisselzone na het fietsen bevindt zich de Penaltybox.
De deelnemer die één of meerdere gele kaarten heeft gekregen moet zich SPONTAAN IN DE PENALTYBOX AANMELDEN. Straftijd = 2 min per gele kaart. De atleet die de straftijd niet uitvoert, krijgt automatisch een rode kaart (= disqualification = DSQ).

Lopen

U stopt met fietsen aan de ingang van de wisselzone.
U loopt met de fiets aan de hand in de wisselzone, naar de u toegewezen genummerde plaats.
De fietshelm mag pas losgemaakt worden wanneer uw fiets is geparkeerd op de daartoe voorziene genummerde plaats.
U maakt zich klaar voor de afsluitende loopproef. Ook hierbij is hulp van derden niet toegestaan.
Er moet 10 km worden gelopen. Er is een aanloopstrook tot aan The Wave, daarna 2 ronden.
Bij elke passage aan The Wave krijgt de atleet een polsbandje aangereikt. Het is aan de atleet om per passage een bandje te nemen.
Er zijn 2 passages. Enkel een atleet met twee polsbandjes mag finishen.
U draagt het wedstrijdnummer duidelijk zichtbaar vooraan.
Uitgezonderd voor de minder-valide deelnemers, is tijdens het lopen begeleiding van derden niet toegestaan.
Er zijn twee drankbevoorrading per ronde.

Tijdens het lopen kan men bestraft worden met een gele kaart (= waarschuwing) of een rode kaart (= diskwalificatie).
Indien men een waarschuwing krijgt met een gele kaart, wordt de triatleet tegengehouden (fluitsignaal, nummer roepen, gele kaart tonen, ‘Stop’ roepen) door een official. De triathleet mag de wedstrijd pas verder zetten nadat de official ‘Go’ heeft geroepen (15 sec).

 Na de wedstrijd

De atletenzone (Recovery)is enkel toegankelijk voor deelnemers. Drank en versnaperingen (verschillende soorten fruit, snoep, …)  zijn voorzien.

Onmiddellijk na de wedstrijd worden alle sancties van de officials door de hoofdscheidsrechter definitief beoordeeld.Elke deelnemer kan een protest of een klacht indienen bij de jury.

Trio’s

In het wedstrijdpakket ontvangt een trio team tyvek bandjes :elk teamlid van het trio draagt een tyvek bandje.

In de wisselzone :

Wacht de fietser (zonder fiets) op zijn zwemmer, in de daartoe bestemde zone ( partytent). De zwemmer overhandigt de chip aan de fietser die vervolgens naar z’n fiets in de wisselzone loopt. De zwemmer verlaat na de wissel onmiddellijk de wisselzone.
De loper wacht in de daartoe bestemde zone (partytent) op zijn fietser.
Fietsen mag tot aan de lijn voor de wisselzone, Daar stapt men af en loopt men met de fiets aan de hand naar zijn genummerde plaats om de fiets terug te plaatsen.
Helm niet losmaken en aanhouden tot de fiets is teruggeplaatst!
De fietser loopt door naar de wisselzone en geeft de chip door aan z’n loper, de fietser verlaat zo snel mogelijk de wisselzone.
Heeft de fietser een gele kaart gekregen tijdens het fietsonderdeel dan moet hij dit melden aan z’n loper. De loper gaat dan eerst naar de strafbox zo niet wordt het team gediskwalificeerd (DSQ).
Trio’s lopen samen over de finish, enkel op deze manier bekomt elk lid zijn medaille.

 Afhaling materiaal

Vanaf 17u00 kan alle materiaal afgehaald worden in de wisselzone, met uw chip en wedstrijdnummer  !!

 GEEN CHIP = GEEN FIETS !!!

Het nummer op uw fiets en helm zal vergeleken worden met uw wedstrijdnummer. Elke atleet haalt persoonlijk zijn eigen materiaal af. Er worden GEEN begeleiders toegestaan in de wisselzone, ook niet na de wedstrijd.

Bij verlies van de chip zal een vergoeding gevraagd worden van 10 Euro.

Om 19u00  wordt de bewaking van de wisselzone stopgezet. Overgebleven materiaal wordt naar de aankomstzone gebracht waar het kan afgehaald worden, op vertoon van uw wedstrijdnummer.

Afval

Het opzettelijk weggooien van afval (drinkbussen, gel of energiebar verpakking, kapotte binnenbanden) zal automatisch leiden tot diskwalificatie (DSQ).

De prijsuitreiking

Er zijn podia voorzien voor aangegeven categorieën.

De podium prijzen worden pas uitgedeeld bij de prijsuitreiking, voorzien tussen 18u en 19u. Om aanspraak te maken op uw prijs dient u aanwezig te zijn op de cermonie.

 

3. Deelnamepakket

 • Uniek afgepijld parcours
 • Douches en kleedkamers
 • Kwalitatieve bevoorradingspost op het parcours en aan de finish
 • Resultaten na de wedstrijd beschikbaar op deze site
 • Een aandeken aan de wedstrijd
 • T-shirt voor elke deelnemer
 • Elektronische chip voor de deelnemers
 • Verzekering lichamelijke ongevallen inbegrepen

4. Toeschouwers informatie

De toeschouwers kunnen het zwemgedeelte volgen op de Conterdijk in Wulpen. De finish is ter hoogte van The Wave waar het Wave Kaffee geopend zal zijn met zicht op het loopparcours langs het golfterrein.

5. Kleedruimte, douches

Douches & kleedruimtes zijn voorzien in de sporthal Oostduinkerke, naast The Wave, vlakbij de atletenparking.

6. Tijdslimieten

Er kan tot 18u00 officieel gefinisht worden.

7. Bevoorrading(en)

Er zijn 2 posten met waterbevoorradingen voorzien langs het loopparcours van de wedstrijd. Tijdens de 2 lussen is er dus 4 keer bevoorrading.
Er is een uitgebreide bevoorrading voorzien aan de finish.

8. Prijzen

Geldprijzen pot Elite: Totaal 600€
Heren: 1st 250€ / 2e 125€ / 3e 75€
Dames: 1st 75€ / 2e 50€ / 3e 25€
Indien er meer dan 10 Elite vrouwen starten, wordt de prijzenpot opgetrokken naar 900 € en worden de Elite vrouwen gelijk gesteld aan die van de Elite mannen.

Podium Elite: Heren/Dames Geldprijs “Komen niet meer in aanmerking voor het age group podium” !
Algemeen: Trio’s Heren/Mix/Dames Naturaprijs
Age: Heren/Dames Naturaprijs
Age: 40+ Heren/Dames Naturaprijs
Mindervaliden: Naturaprijs
“Deelnemers in Age group komen niet in aanmerking voor Podium Elite.”!

Podiums voor clubkampioenschap mogelijk. Contacteer ons indien interesse.

Podium cermonie voorzien tussen 18u-19u. Om aanspraak te maken op uw prijs dient u aanwezig te zijn op de ceremonie.

9. Triathlon De Peerdevisscher op Facebook

Meld je nu aan en mis niets van alle nieuwtjes over dit event.

2020

Hier komt de uitslag na de wedstrijd.

INSCHRIJVINGEN

Inschrijven is mogelijk tot 15 mei 2020 of tot alle plaatsen ingenomen zijn. GEEN DAGINSCHRIJVINGEN MOGELIJK.

Peerdevisscher Triathlon
Start 14u00
1000m zwemmen
40km fietsen
10km lopen
400 startplaatsen
eerst 100 early bird tickets
20 euro korting
daarna 100 early bird tickets
10 euro korting
65 euro
Peerdevisscher Trio Triathlon
Start 14u30
1000m zwemmen
40km fietsen
10km lopen
25 startplaatsen
eerst 100 early bird tickets
20 euro korting
daarna 100 early bird tickets
10 euro korting
110 euro
Peerdevisscher Para-Triathlon
Start 14u20
1000m zwemmen
40km handbiken
10km wheelen
5 startplaatsen
eerst 100 early bird tickets
20 euro korting
daarna 100 early bird tickets
10 euro korting
65 euro

MET DE STEUN VAN

Koksijde
The Wave