sporkin

 

SPORKIN 1/4 TRIATHLON VEURNE

Non-drafting triathlon op de kwart-afstand (1000m zwemmen, 45km fietsen, 10km lopen) in en rond het West-Vlaamse Veurne. De tweede editie zal doorgaan op zondag 5 mei 2019! 

INSCHRIJVINGEN ZIJN OPEN

CHECK OP FACEBOOK

ZO WAS SPORKIN TRIATHLON VEURNE 2018

De start van de Sporkin 1/4 Triathlon is voorzien aan de Kaaiplaats. De deelnemers zwemmen in het kanaal Nieuwpoort – Duinkerke. Zij verlaten het water aan het Vaubanpark. Ze fietsen daarna 2 rondes, het parcours ligt grotendeels in de Moeren. Tijdens het lopen moeten de atleten eerst een aanlooplus maken van het Vaubanpark tot aan de Grote Markt, daarna volgen 4 rondes door het stadscentrum van Veurne met aankomst op de Grote Markt.

INSCHRIJVEN

1. Hoe er geraken - bereikbaarheid - parkeren

Inschrijvingen:
De inschrijvingen zullen doorgaan in de tent op de Grote Markt, thv de aankomstzone. Op wandelafstand van de atletenparking. (Best te bereiken via de E40 Afrit Veurne.)

Parking:
Er zullen 2 atleten parkings zijn. Eentje op de voetbalpleinen van het Vaubanpark, met toegang via Daniel Dehaene laan. Deze zal enkel voor atleten zijn met een geldig toegangsbewijs. De parking zal echter niet te verlaten zijn zolang de wedstrijd plaats vindt.  Dus van 13.30 tot 18.00 is deze afgesloten. Deze parking bevindt zich thv. de wisselzone. De andere bevindt zich aan het Will Tura Sportpark waar ook de douches zijn, deze is beperkt tot 250 plaatsen en is op elk moment te verlaten, maar bevindt zich wel op 2km van de wisselzone.

Toeschouwers zullen kunnen parkeren gratis op de reguliere parkeerplaatsen in de stad, waar geen tijdelijk verbod van kracht is.

2. Programma, tijdsschema en reglement

11u00 – 13u00: Opening wedstrijdsecretariaat
14u00 : Start 1st wave, volgende waves starten telkens met 5
 minuten tussen.

Wave 1: 14u00: Elite Heren: Witte badmuts
Wave 2: 14u05: Dames: Zilvergrijze badmuts
Wave 3: 14u10: Zwarte badmuts
Wave 4: 14u15: Gele badmuts
Wave 5: 14u20: Blauwe badmuts
Wave 6: 14u25: Groene badmuts
Wave 7: 14u30: Zwarte badmuts
Wave 8: 14u35: Navy blauwe badmuts
Wave 9: 14u40: Rode badmuts
Wave 10: 14u45: Paarse badmuts

19u00 : Einde wedstrijd

 

Wedstrijdreglement

Gelieve dit wedstrijdreglement grondig door te nemen, elke deelnemer wordt geacht dit te kennen en op te volgen.

De wedstrijdleider waakt over de geest van de organisatie, de hoofdscheidsrechter is verantwoordelijk voor het toepassen van het wedstrijdreglement.
Over zaken die niet expliciet voorzien zijn in het reglement beslist de wedstrijdleider als het over organisatorische zaken gaat en de hoofdscheidsrechter als het over sportieve zaken gaat.
Indien de wedstrijd omwille van overmacht niet kan doorgaan, kan de organisator niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
De organisatie behoudt zich het recht om tot op de dag van de wedstrijd het parcours te wijzigen omwille van veiligheidsredenen of onvoorziene omstandigheden.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na het wedstrijdgebeuren.
Door deelname verklaart u zich akkoord met het eventueel doorgeven van persoonlijke gegevens aan betrokken partijen. Ook gaat u akkoord met het eventuele gebruik van uw foto en/of filmmateriaal voor promotionele doeleinden van de organisator zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

Aanmelding op wedstrijddag :

Elke deelnemer moet zich aanmelden in het wedstrijdsecretariaat.
Dit is gevestigd op de Grote Markt van Veurne, aan de aankomst zone.
Na controle van uw gegevens ontvangt u alle benodigde wedstrijdmateriaal: rugnummer , stickers voor fiets en helm, chip en een goodiebag.
Mindervalide atleten geven op voorhand, via mail naar info@sandmanevents.be, de gegevens van min. 2 begeleiders door. Deze begeleiders staan in voor de hulp in/uit het water en de wisselzone . Op het loopparcours wordt slechts 1 begeleider toegelaten.

De wedstrijd

 De Sporkin Triathlon Veurne is een niet-stayer of non-drafting wedstrijd, over de afstanden : 1200m zwemmen, 46 km fietsen en 11 km lopen.
Voor alle categorieën geldt het geboortejaar voor het bepalen van de categorie.
De start van de wedstrijd zal gegeven worden om 14u, daarna per 5 min een wave start.
De verdeling van de wave’s zal in de week voor de wedstrijd gecommuniceerd worden.

Zwemmen

Het zwemmen met wetsuit is verplicht  !!
Deelnemers mogen elke stijl gebruiken om zich in het water voort te bewegen. Ze mogen watertrappelen of drijven.
Een deelnemer mag op de bodem staan of hangen aan een drijvend voorwerp. Een deelnemer mag geen gebruik maken van de bodem of een drijvend voorwerp om voordeel te halen en het gebruik van hulpmiddelen is verboden.
De organisatie zal de watertemperatuur meten daags voor de wedstrijd op het tijdstip waarop de volgende dag de wedstrijd zal gehouden worden, de gemeten watertemperatuur zal geafficheerd worden in het wedstrijdsecretariaat.
Er wordt 1,2 km gezwommen. Men moet de zwemproef beeindigen (uit het water) binnen de 45 minuten, zoniet mag men niet meer starten met de fietsproef.
Een deelnemer in nood zwaait met de armen boven het hoofd en roept om hulp.
Eens een deelnemer hulp heeft gekregen moet hij de wedstrijd staken, er zijn verschillende redders aanwezig.
Het dragen van het wedstrijdnummer is verboden, dit dient in de wisselzone achter te blijven en mag pas aangetrokken worden bij het wisselen naar de fietsproef.

Fietsen

Wanneer u uw fiets binnenbrengt in de wisselzone wordt deze samen met uw helm (erkende helm goedgekeurd door een officieel erkend orgaan : CE en 1078) gekeurd door de aanwezige officials.
Daar het om een niet-stayer wedstrijd gaat zijn lange triathlonsturen toegelaten.
In het fietsenpark gaat u naar de u toegewezen plaats waar u uw materiaal kan klaarzetten.
De wisselzone is enkel toegankelijk voor de atleten, laat niets rondslingeren in de wisselzone.
Uw helm moet vastgemaakt zijn en blijven vanaf dat u de fiets vast neemt in het fietsenpark bij de start van het fietsen, tot na het terugplaatsen van uw fiets op het einde van de fietsproef.
U moet uw wedstrijdnummer tijdens het fietsen duidelijk zichtbaar bevestigen op de rug dmv een heupelastiek.
Het is verboden te fietsen in het fietsenpark. U loopt met de fiets aan de hand tot een duidelijk zichtbaar referentiepunt dat het einde van het fietsenpark aanduidt.
Er moeten in totaal 46 km worden gefietst, er is een aanloopstrook gevolgd 2 ronden en terug via de aanloopstrook.
Tijdens het fietsen houdt u zich aan de wegcode. In de aanloopstrook fietst u links van de weg.  Daarn fietst u zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg en volgt de instructies op van de politie, de seingevers, de organisatoren en de officials.
U zorgt ervoor dat uw wedstrijdnummer steeds goed zichtbaar is.

Tijdens het fietsen is het een deelnemer verboden om:

 • Andere deelnemers te hinderen.
 • Te fietsen met ontbloot bovenlichaam.
 • Te stayeren achter een voertuig of een andere deelnemer :

Stayerzone: 3m (zijwaarts) op 10m (achterwaarts)

 • Blocking : links blijven rijden is verboden, alsook naast elkaar fietsen (zelfs met meer dan 3 m tussen). Links rijden mag enkel om een vorige atleet in te halen. Het inhalen mag maximum 30 sec duren. Indien dat niet lukt, moet de inhalende atleet zich laten terugvallen tot buiten de stayerzone (op 10 m).

Het is aan de officials om te oordelen of de triatleet al dan niet bewust en in welke mate een overtreding begaat en hieraan een passende sanctie toe te kennen.

Penaltybox

In de wisselzone na het fietsen bevindt zich de Penaltybox.
De deelnemer die één of meerdere gele kaarten heeft gekregen moet zich SPONTAAN IN DE PENALTYBOX AANMELDEN. Straftijd = 2 min per gele kaart. De atleet die de straftijd niet uitvoert, krijgt automatisch een rode kaart (= disqualification = DSQ).

Lopen

U stopt met fietsen aan de ingang van de wisselzone.
U loopt met de fiets aan de hand in de wisselzone, naar de u toegewezen genummerde plaats.
De fietshelm mag pas losgemaakt worden wanneer uw fiets is geparkeerd op de daartoe voorziene genummerde plaats.
U maakt zich klaar voor de afsluitende loopproef. Ook hierbij is hulp van derden niet toegestaan.
Er moet 11 km worden gelopen. Er is een aanloopstrook tot aan de Grote Markt, daarna 3 rondes van 3,2 Km.
Bij elke passage over de Grote Markt krijgt de atleet een polsbandje aangereikt. Het is aan de atleet om per passage het juiste bandje te nemen.
Tijdens de laatste passage krijgt de atleet geen bandje maar loopt rechtstreeks naar de finish. Er zijn 3 passages, 4 poorten waardoor de atleten moeten lopen. Enkel een atleet met drie polsbandjes van verschillende kleur mag finischen, en dus de 4depoort nemen richting de finishlijn.
U draagt het wedstrijdnummer duidelijk zichtbaar vooraan.
Uitgezonderd voor de minder-valide deelnemers, is tijdens het lopen begeleiding van derden niet toegestaan.
Er is één drankbevoorrading per ronde.

Tijdens het lopen kan men bestraft worden met een gele kaart (= waarschuwing) of een rode kaart (= diskwalificatie).
Indien men een waarschuwing krijgt met een gele kaart, wordt de triatleet tegengehouden (fluitsignaal, nummer roepen, gele kaart tonen, ‘Stop’ roepen) door een official. De triatleet mag de wedstrijd pas verder zetten nadat de official ‘Go’ heeft geroepen (15 sec).

 Na de wedstrijd

De atletenzone (Recovery)is enkel toegankelijk voor deelnemers. Drank en versnaperingen (verschillende soorten fruit, snoep, …)  zijn voorzien.

Onmiddellijk na de wedstrijd worden alle sancties van de officials door de hoofdscheidsrechter definitief beoordeeld.Elke deelnemer kan een protest of een klacht indienen bij de jury.

Trio’s

In het wedstrijdpakket ontvangt een trio team tyvek bandjes :elk teamlid van het trio draagt een tyvek bandje.

In de wisselzone :

Wacht de fietser (zonder fiets) op zijn zwemmer, in de daartoe bestemde zone ( partytent). De zwemmer overhandigt de chip aan de fietser die vervolgens naar z’n fiets in de wisselzone loopt. De zwemmer verlaat na de wissel onmiddellijk de wisselzone.
De loper wacht in de daartoe bestemde zone (partytent) op zijn fietser.
Fietsen mag tot aan de lijn voor de wisselzone, Daar stapt men af en loopt men met de fiets aan de hand naar zijn genummerde plaats om de fiets terug te plaatsen.
Helm niet losmaken en aanhouden tot de fiets is teruggeplaatst!
De fietser loopt door naar de wisselzone en geeft de chip door aan z’n loper, de fietser verlaat zo snel mogelijk de wisselzone.
Heeft de fietser een gele kaart gekregen tijdens het fietsonderdeel dan moet hij dit melden aan z’n loper. De loper gaat dan eerst naar de strafbox zo niet wordt het team gediskwalificeerd (DSQ).
Trio’s lopen samen over de finish, enkel op deze manier bekomt elk lid zijn medaille.

 Afhaling materiaal

Vanaf 17u00 kan alle materiaal afgehaald worden in de wisselzone, met uw chip en wedstrijdnummer  !!

 GEEN CHIP = GEEN FIETS !!!

Het nummer op uw fiets en helm zal vergeleken worden met uw wedstrijdnummer. Elke atleet haalt persoonlijk zijn eigen materiaal af. Er worden GEEN begeleiders toegestaan in de wisselzone, ook niet na de wedstrijd.

Bij verlies van de chip zal een vergoeding gevraagd worden van 10 Euro.

Om 19u30  wordt de bewaking van de wisselzone stopgezet. Overgebleven materiaal wordt naar de aankomstzone gebracht waar het kan afgehaald worden, op vertoon van uw wedstrijdnummer.

Afval

Het opzettelijk weggooien van afval (drinkbussen, gel of energiebar verpakking, kapotte binnenbanden) zal automatisch leiden tot diskwalificatie (DSQ).

De prijsuitreiking

Er zijn podia voorzien voor aangegeven categorieën.

De podium prijzen worden pas uitgedeeld bij de prijsuitreiking, voorzien tussen 18u en 19u. Om aanspraak te maken op uw prijs dient u aanwezig te zijn op de cermonie.

 

3. Deelnamepakket

 • Uniek afgepijld parcours
 • Douches en kleedkamers
 • Kwalitatieve bevoorradingspost op het parcours en aan de finish
 • Resultaten na de wedstrijd beschikbaar op deze site
 • Een aandeken aan de wedstrijd
 • T-shirt voor elke deelnemer
 • Elektronische chip voor de deelnemers

 

Verzekering lichamelijke ongevallen is inbegrepen in de inschrijvingsprijs.

4. Toeschouwers informatie

Voor de kindjes voorzien wij een springkasteel op de Grote Markt, dit is gratis toegankelijk. De toeschouwers kunnen in de verschillende horecazaken terecht voor een hapje en drankje.

5. Kleedruimte, douches

Douches & kleedruimte is voorzien. Locatie: Will Tura Sportpark.

6. Tijdslimieten

Er kan tem 19u00 officieel gefinisht worden.

7. Bevoorrading(en)

Er is bevoorrading, voorzien tijdens de wedstrijd. 
Er is een uitgebreide eindbevoorrading voorzien. 

8. Prijzen

Geldprijzen pot Elite: Totaal 1000€
Heren: 1st 400€ / 2e 250€ / 3e 100€
Dames: 1st 125€ / 2e 75€ / 3e 50€

Podium Elite: H/D Geldprijs “Komen niet meer in aanmerking voor het age group podium” !
Algemeen: Trio’s H/Mix/D Naturaprijs
Age: 18-24 H/D Naturaprijs
Age: 25-29 H/D Naturaprijs
Age: 30-34 H/D Naturaprijs
Age: 35-39 H/D Naturaprijs
Age: 40-44 H/D Naturaprijs
Age: 45-49 H/D Naturaprijs
Age: 50-54 H/D Naturaprijs
Age: 55+ H/D Naturaprijs
Mindervaliden: Naturaprijs
“Deelnemers in Age group komen niet in aanmerking voor Podium Elite.”!

Er is ook een speciaal podium voorzien met een pakket aangeboden door Metarelax voor de snelste individuele loper.

Podium cermonie voorzien tussen 18u-19u. Om aanspraak te maken op uw prijs dient u aanwezig te zijn op de cermonie.

9. De Sporkin Triathlon op Facebook

Meld je nu aan en mis niets van alle nieuwtjes over dit event.

INSCHRIJVINGEN

Onze online inschrijvingen zijn open vanaf 20/10/2018 tot 22/04/2019 of tot alle plaatsen ingenomen zijn.  De 500 individuele plaatsen zijn allemaal de deur uit, om aan de massale vraag te beantwoorden hebben we beslist om 175 extra plaatsen vrij te geven. Deze zijn beschikbaar vanaf maandag 11/02/2019. Dit zijn de allerlaatste daarna is het helemaal gedaan.
GEEN DAG-INSCHRIJVINGEN MOGELIJK. De volledige administratie van de inschrijvingen en betalingen loopt via Ticketpress.eu. Hiervoor wordt een kleine extra administratiekost aangerekend.

Indien u zich inschrijft, verklaart u zich automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden.

Sporkin Triathlon
Start 14u00
1000m zwemmen
45km fietsen
10km lopen
bevoorradingen tba
675 startplaatsen
50 euro t.e.m 31 dec
60 euro t.e.m. 28 feb
70 euro vanaf 1 maa
Sporkin Trio Triathlon
Start 14u00
1000m zwemmen
45km fietsen
10km lopen
bevoorradingen tba
25 startplaatsen
95 euro t.e.m 31 dec
105 euro t.e.m. 28 feb
115 euro vanaf 1 maa
Sporkin Para-Triathlon
Start 14u00
1000m zwemmen
45km handbiken
10km wheelen
bevoorradingen tba
5 startplaatsen
50 euro t.e.m 31 dec
60 euro t.e.m. 28 feb
70 euro vanaf 1 maa

LAATSTE NIEUWS

Heet van de naald
Alle roddels en quick facts vind je op onze social media. Hier kan je onze “officiele” berichten lezen en bekijken.

Flanders Fileds Ultra Triathlon 2019
Flanders Fileds Ultra Triathlon 2019
Sandman Inferno – Aftermovie 2018
Sandman Inferno – Aftermovie 2018

De succesvolle editie van de Sandman Inferno 2018 in beeld.

Wedstrijdverslag Ednine Beach Challenge
Wedstrijdverslag Ednine Beach Challenge

Richard Jansen heeft zaterdag de Ednine Beach Challenge in Koksijde op zijn naam geschreven. De Nederlander haalde het voor zijn landgenoot en ex-profrenner Johnny Hoogerland.

Wedstrijdverslag Sandman Race
Wedstrijdverslag Sandman Race

Mooi weer, een uitdagend parcours, een sterk deelnemersveld en een bekende naam op het hoogste schavotje in de duatlon… De Sandman Race in De Panne had de perfecte ingrediënten voor een topdagje aan zee.

Inschrijvingen Sandman Race De Panne zijn open
Inschrijvingen Sandman Race De Panne zijn open

Vandaag lanceert Sandman Events niet alleen een vernieuwde website, maar openen we ook de inschrijvingen voor 2 wedstrijden: de Sandman Race en de Ednine Beach Challenge

MET DE STEUN VAN

Robbie Vandaele
Vandermeeren
Make a Move
Geert David
Tulpin
Pepsico
Pipa Socks
The Wave
Veurne