555-middelkerke

555 ROTONDE TRIATHLON MIDDELKERKE

Drafting triathlon in 555 formule (500m zeezwemmen, 50km fietsen, 5km lopen) ter hoogte van Zeedijk in Westende. Start op zondag 26 juli 2020 om 10u30 aan sportstrand Westende.

CHECK OP FACEBOOK

Het zwemmen van 555 Rotonde Triathlon Middelkerke gaat door in de Noordzee (500 meter). De deelnemers fietsen daarna 2 rondes. Het loopparcours gaat over de Zeedijk (2 rondes).

INSCHRIJVEN

1. Hoe er geraken - bereikbaarheid - parkeren

Secretariaat:
Het wedstrijdsecretariaat zal zich bevinden op de Zeedijk 300 (De Rotonde) in Westende.

2. Programma, tijdsschema en reglement

8u00 – 10u00: Opening wedstrijdsecretariaat (Zeedijk 300 Westende)
10u30: Start
13u30: Einde wedstrijd
14u30: Einde bewaking fietsen wisselzone

 

Wedstrijdreglement

Gelieve dit wedstrijdreglement grondig door te nemen, elke deelnemer wordt geacht dit te kennen en op te volgen.

De wedstrijdleider waakt over de geest van de organisatie, de hoofdscheidsrechter is verantwoordelijk voor het toepassen van het wedstrijdreglement.
Over zaken die niet expliciet voorzien zijn in het reglement beslist de wedstrijdleider als het over organisatorische zaken gaat en de hoofdscheidsrechter als het over sportieve zaken gaat.
Indien de wedstrijd omwille van overmacht niet kan doorgaan, kan de organisator niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
De organisatie behoudt zich het recht om tot op de dag van de wedstrijd het parcours te wijzigen omwille van veiligheidsredenen of onvoorziene omstandigheden.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na het wedstrijdgebeuren.
Door deelname verklaart u zich akkoord met het eventueel doorgeven van persoonlijke gegevens aan betrokken partijen. Ook gaat u akkoord met het eventuele gebruik van uw foto en/of filmmateriaal voor promotionele doeleinden van de organisator zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

Aanmelding op wedstrijddag :

Elke deelnemer moet zich aanmelden in het wedstrijdsecretariaat.
Dit is gevestigd thv Rotonde, Zeedijk 300 in Westende.
Na controle van uw gegevens ontvangt u alle benodigde wedstrijdmateriaal: rugnummer , stickers voor fiets en helm, chip en een goodiebag.
Mindervalide atleten geven op voorhand, via mail naar info@sandmanevents.be, de gegevens van min. 2 begeleiders door. Deze begeleiders staan in voor de hulp in/uit het water en de wisselzone . Op het loopparcours wordt slechts 1 begeleider toegelaten.

De wedstrijd

De 555 Rotonde Triathlon is een stayer of drafting wedstrijd, over de afstanden : 500m zeezwemmen, 50 km fietsen en 5 km lopen.
Voor alle categorieën geldt het geboortejaar voor het bepalen van de categorie.
De start van de wedstrijd zal gegeven worden om 10u30.

Zwemmen

Het zwemmen met wetsuit is verplicht bij watertemperatuur van minder dan 16 graden en verboden bij watertemperatuur van meer dan 22 graden.
Deelnemers mogen elke stijl gebruiken om zich in het water voort te bewegen. Ze mogen watertrappelen of drijven.
Een deelnemer mag op de bodem staan of hangen aan een drijvend voorwerp. Een deelnemer mag geen gebruik maken van de bodem of een drijvend voorwerp om voordeel te halen en het gebruik van hulpmiddelen is verboden.
De organisatie zal de watertemperatuur meten daags voor de wedstrijd op het tijdstip waarop de volgende dag de wedstrijd zal gehouden worden, de gemeten watertemperatuur zal geafficheerd worden in het wedstrijdsecretariaat.
Er wordt 500 meter gezwommen. Men moet de zwemproef beëindigen (uit het water) binnen de 45 minuten, zoniet mag men niet meer starten met de fietsproef.
Een deelnemer in nood zwaait met de armen boven het hoofd en roept om hulp.
Eens een deelnemer hulp heeft gekregen moet hij de wedstrijd staken, er zijn verschillende redders aanwezig.
Het dragen van het wedstrijdnummer is verboden, dit dient in de wisselzone achter te blijven en mag pas aangetrokken worden bij het wisselen naar de fietsproef.

Fietsen

Wanneer u uw fiets binnenbrengt in de wisselzone wordt deze samen met uw helm (erkende helm goedgekeurd door een officieel erkend orgaan : CE en 1078) gekeurd door de aanwezige officials.
Daar het om een stayer wedstrijd gaat zijn opzetsturen en TT-fietsen niet toegelaten.
In het fietsenpark gaat u naar de u toegewezen plaats waar u uw materiaal kan klaarzetten.
De wisselzone is enkel toegankelijk voor de atleten, laat niets rondslingeren in de wisselzone.
Uw helm moet vastgemaakt zijn en blijven vanaf dat u de fiets vast neemt in het fietsenpark bij de start van het fietsen, tot na het terugplaatsen van uw fiets op het einde van de fietsproef.
U moet uw wedstrijdnummer tijdens het fietsen duidelijk zichtbaar bevestigen op de rug dmv een heupelastiek.
Het is verboden te fietsen in het fietsenpark. U loopt met de fiets aan de hand tot een duidelijk zichtbaar referentiepunt dat het einde van het fietsenpark aanduidt.
Er moeten in totaal 50 km worden gefietst in 2 ronden.
Tijdens het fietsen houdt u zich aan de wegcode. U fietst zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg tenzij anders aangegeven en volgt de instructies op van de politie, de seingevers, de organisatoren en de officials.
U zorgt ervoor dat uw wedstrijdnummer steeds goed zichtbaar is.

Tijdens het fietsen is het een deelnemer verboden om:

 • Andere deelnemers te hinderen.
 • Te fietsen met ontbloot bovenlichaam.
 • Te stayeren achter een voertuig.
 • Stayeren tussen dames en heren.

Stayerzone tussen dames en heren: 3m (zijwaarts) op 10m (achterwaarts)

Het is aan de officials om te oordelen of de triatleet al dan niet bewust en in welke mate een overtreding begaat en hieraan een passende sanctie toe te kennen.

Penaltybox

In de wisselzone na het fietsen bevindt zich de Penaltybox.
De deelnemer die één of meerdere gele kaarten heeft gekregen moet zich SPONTAAN IN DE PENALTYBOX AANMELDEN. Straftijd = 2 min per gele kaart. De atleet die de straftijd niet uitvoert, krijgt automatisch een rode kaart (= disqualification = DSQ).

Lopen

U stopt met fietsen aan de ingang van de wisselzone.
U loopt met de fiets aan de hand in de wisselzone, naar de u toegewezen genummerde plaats.
De fietshelm mag pas losgemaakt worden wanneer uw fiets is geparkeerd op de daartoe voorziene genummerde plaats.
U maakt zich klaar voor de afsluitende loopproef. Ook hierbij is hulp van derden niet toegestaan.
Er moet 5 km worden gelopen in 2 ronden.
Na 1 ronde krijgt de atleet een polsbandje aangereikt. Het is aan de atleet om bij de passage een bandje te nemen.
Er is 1 passage. Enkel een atleet met een polsbandje mag finishen.
U draagt het wedstrijdnummer duidelijk zichtbaar vooraan.
Uitgezonderd voor de mindervalide deelnemers, is tijdens het lopen begeleiding van derden niet toegestaan.
Er zijn twee drankbevoorradingen per ronde.

Tijdens het lopen kan men bestraft worden met een gele kaart (= waarschuwing) of een rode kaart (= diskwalificatie).
Indien men een waarschuwing krijgt met een gele kaart, wordt de triatleet tegengehouden (fluitsignaal, nummer roepen, gele kaart tonen, ‘Stop’ roepen) door een official. De triatleet mag de wedstrijd pas verder zetten nadat de official ‘Go’ heeft geroepen (15 sec).

Na de wedstrijd

De atletenzone (Recovery) is enkel toegankelijk voor deelnemers. Drank en versnaperingen (verschillende soorten fruit, snoep, …)  zijn voorzien.

Onmiddellijk na de wedstrijd worden alle sancties van de officials door de hoofdscheidsrechter definitief beoordeeld. Elke deelnemer kan een protest of een klacht indienen bij de jury.

Trio’s

In het wedstrijdpakket ontvangt een trio team tyvek bandjes: elk teamlid van het trio draagt een tyvek bandje.

In de wisselzone:

Wacht de fietser (zonder fiets) op zijn zwemmer, in de daartoe bestemde zone (partytent). De zwemmer overhandigt de chip aan de fietser die vervolgens naar z’n fiets in de wisselzone loopt. De zwemmer verlaat na de wissel onmiddellijk de wisselzone.
De loper wacht in de daartoe bestemde zone (partytent) op zijn fietser.
Fietsen mag tot aan de lijn voor de wisselzone, Daar stapt men af en loopt men met de fiets aan de hand naar zijn genummerde plaats om de fiets terug te plaatsen.
Helm niet losmaken en aanhouden tot de fiets is teruggeplaatst!
De fietser loopt door naar de wisselzone en geeft de chip door aan z’n loper, de fietser verlaat zo snel mogelijk de wisselzone.
Heeft de fietser een gele kaart gekregen tijdens het fietsonderdeel dan moet hij dit melden aan z’n loper. De loper gaat dan eerst naar de strafbox zo niet wordt het team gediskwalificeerd (DSQ).
Trio’s lopen samen over de finish, enkel op deze manier bekomt elk lid zijn medaille.

Afhaling materiaal

Vanaf 13u00 kan alle materiaal afgehaald worden in de wisselzone, met uw chip en wedstrijdnummer  !!

GEEN CHIP = GEEN FIETS !!!

Het nummer op uw fiets en helm zal vergeleken worden met uw wedstrijdnummer. Elke atleet haalt persoonlijk zijn eigen materiaal af. Er worden GEEN begeleiders toegestaan in de wisselzone, ook niet na de wedstrijd.

Bij verlies van de chip zal een vergoeding gevraagd worden van 10 Euro.

Om 14u30 wordt de bewaking van de wisselzone stopgezet. Overgebleven materiaal wordt naar de aankomstzone gebracht waar het kan afgehaald worden, op vertoon van uw wedstrijdnummer.

Afval

Het opzettelijk weggooien van afval (drinkbussen, gel of energiebar verpakking, kapotte binnenbanden) zal automatisch leiden tot diskwalificatie (DSQ).

De prijsuitreiking

Er zijn podia voorzien voor aangegeven categorieën.

De podium prijzen worden pas uitgedeeld bij de prijsuitreiking, voorzien rond 13u30. Om aanspraak te maken op uw prijs dient u aanwezig te zijn op de ceremonie.

 

3. Deelnamepakket

 • Uniek afgepijld parcours
 • Douches en kleedkamers
 • Kwalitatieve bevoorradingspost op het parcours en aan de finish
 • Resultaten na de wedstrijd beschikbaar op deze site
 • Een aandeken aan de wedstrijd
 • T-shirt voor elke deelnemer
 • Elektronische chip voor de deelnemers
 • Verzekering lichamelijke ongevallen inbegrepen

4. Toeschouwers informatie

De toeschouwers kunnen het zwemgedeelte volgen vanop het strand. De finish is ter hoogte van De Rotonde, Zeedijk 300, Westende. Triatlon pop-up café nabij atletenzone.

5. Kleedruimte, douches

Douches & kleedruimtes zijn voorzien in de sporthal “De Branding” Middelkerke.

6. Tijdslimieten

Er kan tot 13u30 officieel gefinisht worden.

7. Bevoorrading(en)

Er zijn 2 posten met waterbevoorradingen voorzien langs het loopparcours van de wedstrijd. Tijdens de 2 lussen is er dus 4 keer bevoorrading.
Er is een uitgebreide bevoorrading voorzien aan de finish.

8. Prijzen

Geldprijzen pot Elite: Totaal 600€
Heren: 1st 250€ / 2e 125€ / 3e 75€
Dames: 1st 75€ / 2e 50€ / 3e 25€
Indien er meer dan 10 Elite vrouwen starten, wordt de prijzenpot opgetrokken naar 900 € en worden de Elite vrouwen gelijk gesteld aan die van de Elite mannen.

Podium Elite: Heren/Dames Geldprijs “Komen niet meer in aanmerking voor het age group podium” !
Algemeen: Trio’s Heren/Mix/Dames Naturaprijs
Age: Heren/Dames Naturaprijs
Age: 40+ Heren/Dames Naturaprijs
Mindervaliden: Naturaprijs
“Deelnemers in Age group komen niet in aanmerking voor Podium Elite.”!

Podiums voor clubkampioenschap mogelijk. Contacteer ons indien interesse.

Podium cermonie voorzien rond 13u30. Om aanspraak te maken op uw prijs dient u aanwezig te zijn op de ceremonie.

9. 555 Rotonde Triathlon Middelkerke op Facebook

Meld je nu aan en mis niets van alle nieuwtjes over dit event.

Parcours komt later online.

2020

Hier komt de uitslag na de wedstrijd.

INSCHRIJVINGEN

Inschrijven is mogelijk tot 12 juli 2020 of tot alle plaatsen ingenomen zijn. GEEN DAGINSCHRIJVINGEN MOGELIJK.

555 Rotonde Triathlon
Start 10u30
500m zeezwemmen
50km fietsen
5km lopen
400 startplaatsen
eerst 100 early bird tickets
20 euro korting
daarna 100 early bird tickets
10 euro korting
65 euro
555 Rotonde Trio Triathlon
Start 10u30
500m zeezwemmen
50km fietsen
5km lopen
25 startplaatsen
eerst 100 early bird tickets
20 euro korting
daarna 100 early bird tickets
10 euro korting
110 euro

MET DE STEUN VAN

Sporters Beleven Meer
Middelkerke